تماشا کردن – ساعت پزشکی پرونده بهداشت

تماشا کردن – ساعت: پزشکی پرونده بهداشت دانشگاه کیارستمی وزارت بهداشت عباس کیارستمی درگذشت عباس کیارستمی

گت بلاگز اخبار اجتماعی خطر در منطقه12 بزرگتر است ، هشدار در باره نشست زمین در تهران

یک نهاد تحقیقاتی مرتبط با عنوان زلزله و خطرپذیری‌های ناشی از بروز انواع حوادث غیرمترقبه، نسبت به احتمال ادامه سریال فرو‌ریزش‌ها در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران

خطر در منطقه12 بزرگتر است ، هشدار در باره نشست زمین در تهران

هشدار در باره نشست زمین در تهران/ خطر در منطقه12 بزرگتر است

عبارات مهم : ایران

یک نهاد تحقیقاتی مرتبط با عنوان زلزله و خطرپذیری های ناشی از بروز انواع حوادث غیرمترقبه، نسبت به احتمال ادامه سریال فرو ریزش ها در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در «سطح بالا» هشدار داد.

دنیای اقتصاد نوشت:این مطالعه ۲۰صفحه ای در پی استمرار فروریزش زمین در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران که از ابتدای سال گذشته شدت گرفته و بعد از وقوع ۵ فروریزش ثبت شده است طی یک سال و نیم گذشته، به صورت سریالی درآمده هست، با معرفی سه منطقه پرخطر شهر تهران، عنوان فروریزش ها در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و خطرات ناشی از ادامه این پدیده را در سه سطح مورد بررسی قرار داده است.

خطر در منطقه12 بزرگتر است ، هشدار در باره نشست زمین در تهران

بخش زلزله شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این گزارش ضمن هشدار راجع به خطر و تهدیدهای «زمین سست» در پایتخت دست کم سه منطقه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مشمول بر منطقه ۱۲، ۱۷ و ۱۸ را به عنوان مناطق دارای ریسک اوج و کانون خطر در سریال فروریزش زمین معرفی می کند و در عین حال تاکید می کند با توجه به برآوردهای صورت گرفته، احتمال وقوع فروریزش های بعدی در صورت عدم چاره اندیشی موثر از سوی نهادهای متولی در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در «سطح بالا» ارزیابی می شود. طی یک سال و نیم گذشته تا آخرهای مهر امسال، دست کم ۵ فرو ریزش ثبت شده است در مناطق متفاوت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اتفاق افتاد؛ این درحالی است که بنا بر اعلام تیم تحقیقاتی مرتبط با عنوان خطرپذیری در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، فروریزش های صورت گرفته در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بیش از ۵ مورد ثبت شده است طی یک سال و نیم گذشته بوده است که مستندسازی دقیقی از آنها در دست نیست.

از سال گذشته تاکنون، حداقل ۵ فروریزش عمده در مناطق متفاوت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مشمول بر شهران، خیابان پیامبر، میدان قیام، خیابان مولوی و فروریزش ۲۲ مهرماه امسال در سه راهی خیابان خیام-امام خمینی(ره)به ثبت رسیده هست؛ با این حال فروریزش های متعدد دیگری نیز در پایتخت اتفاق افتاده که به طور مشخص اخبار مربوط به آن فروریزش ها بازتاب نیافته هست. به این معنا که اگرچه طی یک سال و نیم گذشته، تنها ۵ فروریزش عمده به ثبت رسیده هست، ولی فروریزش های اخیر در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به مراتب بیش از ۵ اتفاق ثبت شده است است.

یک نهاد تحقیقاتی مرتبط با عنوان زلزله و خطرپذیری‌های ناشی از بروز انواع حوادث غیرمترقبه، نسبت به احتمال ادامه سریال فرو‌ریزش‌ها در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران

شناسایی ۶ عامل فروریزش

این تیم تحقیقاتی ضمن هشدار به نهادهای متولی درخصوص ضرورت چاره اندیشی جهت ادامه دار شدن حوادث فروریزش زمین در مناطق متفاوت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به خاص مناطق مرکزی و نیمه جنوبی شهر تهران، مطالعه انجام شده است را در سه سرفصل عمده به مقامات ارشد دولتی ارائه کرده اند.

در نخستین سرفصل این مطالعه، عاملان سریال فروریزش معرفی شده است و مورد بررسی قرار گرفته اند؛ بر این اساس، ۶ عامل عمده فروریزش در مناطق متفاوت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به خصوص مناطق مرکزی پایتخت از سوی این تیم تحقیقاتی شناسایی و معرفی شده است هست؛ «آب شستگی» ناشی از ضرب دیدگی کانال های جمع آوری آب های سطحی و همچنین کانال های انتقال آب شهری در پی بروز فرسودگی یا حفاری های انجام شده است نظیر حفاری مترو نخستین عامل فروریزش زمین سست پایتخت هست؛ همچنین «خاک های دستی» موجود در لایه های زیرین سطح زمین که از فعالیت های ساختمانی مربوط به سال های گذشته در این لایه های زیرسطحی مدفون شده است اند نیز دومین عامل بروز فروریزش های سریالی محسوب می شود؛ وجود «چشمه» ، «قنات ها»، «نهرهای زیرسطحی» و همچنین «حفره ها و مغارها» از دیگر عوامل بروز فروریزش زمین در پایتخت هستند که از بااهمیت ترین عوامل شدت یافتن آب شستگی به عنوان بااهمیت ترین علت فروریزش زمین در مناطق متفاوت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز محسوب می شوند.

نتایج مطالعات انجام شده است نشان می دهد، توالی پدیده فروریزش زمین طی یکسال و نیم اخیر و همچنین مطالعات صورت گرفته روی اوضاع زمین شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از بابت وجود قنات ها، چشمه ها، حفره ها و مغارها حاکی از استعداد تکرار پدیده فروریزش در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در سطح اوج هست؛ به طوری که هم اکنون پدیده فروریزش به عنوان یک هشدار مهم جهت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح است.

خطر در منطقه12 بزرگتر است ، هشدار در باره نشست زمین در تهران

کانون فروریزش زمین پایتخت

منطقه ۱۲ شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به عنوان حساس ترین منطقه مرکزی پایتخت به لحاظ «تمرکز بالای جمعیت»، «تجمع ساختمان ها و بناهای سیاسی، اقتصادی و تاریخی با اهمیت زیاد» و همچنین «حجم قابل توجه رفت و آمد در این منطقه» به علت قرار گرفتن بازار بزرگ شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و ساختمان ها و مراکز استراتژیک، طی یکسال گذشته جهت دومین بار با فروریزش عمیق مواجه شد؛ آذرماه پارسال، اتفاق فروریزش در خیابان مولوی با عمق ۱۲ متر منجر به اثرگذاری و بروز آسیب بر ساختمان های نزدیک به مناسبت فروریزش تا شعاع ۵۰متری شد؛ این درحالی است که مهرماه امسال-تنها به فاصله یک سال از بروز فرو ریزش خیابان مولوی-حادثه فروریزش در خیابان خیام واقع در منطقه ۱۲ به عمق ۴ متر تا شعاع ۱۰ متری، معابر و ساختمان های اطراف را تحت تاثیر قرار داد.

یک نهاد تحقیقاتی مرتبط با عنوان زلزله و خطرپذیری‌های ناشی از بروز انواع حوادث غیرمترقبه، نسبت به احتمال ادامه سریال فرو‌ریزش‌ها در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران

تحقیقات صورت گرفته از سوی بخش ژئوتکنیک و زیرساخت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درخصوص خطر فروریزش زمین جهت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران حاکی است با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از فروریزش های ثبت نشده در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مربوط به نیمه جنوبی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به خصوص منطقه ۱۲ هست، خطر فروریزش زمین در این منطقه حساس، به «تهدیدی مضاعف» تبدیل شده است هست؛ به این معنا که خطر فروریزش گذشته از اینکه تمام مناطق شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را ترساندن می کند جهت منطقه ۱۲ نوعی ترساندن مضاعف نسبت به سایر مناطق محسوب می شود؛ بر اساس این گزارش، رخداد مکرر فروریزش در منطقه ۱۲ شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به سه علت عمده از جمله تراکم بالای جمعیت ساکن و کسبه، تراکم تردد در معابر منطقه و همچنین تراکم ساختمان ها و مراکز با اهمیت زیاد همچون ساختمان وزارت خارجه، ساختمان مخابرات، کاخ دادگستری، مدرسه دارالفنون، ساختمان شرکت ثبت اسناد و املاک، باغ ملی، موزه عبرت و موزه ملی و… از اهمیت و درجه ریسک بالاتری در مقایسه با سایر مناطق شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران برخوردار هست؛ همین عنوان اهمیت توجه جدی به امر ارزیابی ریسک فروریزش زمین در منطقه ۱۲ پایتخت کشور عزیزمان ایران و اثرات آب های زیرسطحی، قنوات، حفاری های زیرزمینی و مواردی از این قبیل را که بر شدت احتمال تکرار اتفاق فروریزش در این منطقه می افزاید، بیش از پیش نمایان می کند.

تیم تحقیقاتی سنجش و ارزیابی ریسک ناشی از حوادث فرونشست در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با توجه خاص به منطقه ۱۲ شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در این گزارش، به دولت و شهرداری و همه نهادهایی که به نوعی در ارتباط با عنوان فروریزش زمین قرار می گیرند توصیه می کند پدیده فروریزش را در منطقه ۱۲ شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به لحاظ آنچه بابت اهمیت و حساسیت این منطقه نسبت به سایر مناطق گفته شد، در اولویت برنامه ریزی جهت شناسایی خطر وکاهش ریسک قرار دهند.

خطر در منطقه12 بزرگتر است ، هشدار در باره نشست زمین در تهران

واژه های کلیدی: ایران | ساختمان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs